જયસુખ ગજેરા ના અધૂરા કર્યો ને આગળ ધપાવવા કરવામાં આવ્યો સંકલ્પ…

શેર કરો

રત્નકલાકાર વિકાસ સંઘ ના પ્રમુખ જયસુખભાઇ ગજેરા એ આત્મહત્યા કરી જીવન ટૂંકાવી લેતા વરાછા માં 20 થી વધારે સંગઠનો દ્વારા તેને પુષ્પાંજલિ આપી અને તેના કર્યો ને આગળ વધારવા માટેનો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો.
તેમજ રત્નકલાકાર સંઘના હોદેદારો બાલુભાઈ અને ભાવેશભાઈ ટાંક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે ચાર લાખથી વધારે લોકો હીરા માંથી રોજગાર મેળવે છે તેમજ સુરત આગળ આવ્યું હોઈ કે પછી તેની પ્રગતિ થઇ હોય તો તેમાં સિંહ ફાળો રત્નકલાકારો નો છે.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *